5c33b463e7a5deecf7d503201b479064.jpg

为大家强烈推荐这个超高质量的最终幻想7的3D同人社保新作:

蒂法&爱丽丝~最终幻想7:重制超写步兵3D同人1080HD版
(TIFA&ALICE)

【作品介绍】:

这是一个国外大佬制作的超高水平的FF7重制版的3D同人作品。

这个水平已经达到了几乎100%还原的神仙级别质量,超逼真写实的画风!

内容是关于蒂法和爱丽丝的神奇援胶之旅…

最终要的是:超级无敌的究极高品质!具体你们自己看预览就知道有多特么高质量了!

全程1080HD高清+步兵不骑马+全CV语音,蒂法和爱丽丝简直漂亮到极点~

总的来说,吐奶推荐~往死里推荐的究极品质同人!!

 

【资源动态预览】:

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rY2b.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rUI0.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rfoC.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rxw2.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rQML.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/r9ao.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rV9t.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rFWr.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rPz5.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rwUn.gif

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rubJ.gif

【资源内啥预览】:

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rLqW.jpg

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rE2B.jpg

https://xacg.nl/images/2020/05/28/r8ug.jpg

https://xacg.nl/images/2020/05/28/rIMz.jpg

 


2021.02.16 补档

资源哈希校验

文件名称: B13784.7z.xz
文件大小: 162 MB (170,416,108 字节)
修改时间: 2021年02月16日,22:07:56
MD5: 2D6ED2103195F4D37C9768AD9BE21B77
CRC32: DC17B940

隐藏内容

此处内容需要权限查看

  • 普通用户特权:30金币
  • VIP用户特权:免费
  • 永久VIP用户特权:免费推荐

发表评论

后才能评论